Ochranné známky

Úvod | |

Marvel - Logo

Ochranné známky

Marvel® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Marvel International, s. r. o.

Ochranné značky, logá a servisné značky (kolektívne označované ako „Ochranné známky“) zobrazené na stránke sú registrovanými a neregistrovanými značkami spoločnosti Marvel International, s. r. o. a iných osôb. Nič na tejto stránke by sa nemalo vykladať ako nepriame, zákonné, licencie alebo práva na použitie obchodnej značky uvedené na stránke bez písomného súhlasu spoločnosti Marvel International, s. r. o. alebo tretej osoby, ktorá prípadne Ochranné známky umiestnené na stránke vlastní.

Použitie obchodných značiek na stránke alebo iného obsahu tejto stránky, s výnimkami uvedenými v Pravidlách použitia loga Marvel mobilné domy, je prísne zakázané.

Další partneři:
Mobilák.cz - mobilní domy, mobilheimy