Financovanie

Úvod | |

Marvel - Logo

Financovanie

Financovanie mobilného domu

Pomoc s financovaním kúpy mobilného domu ponúkame v spolupráci s firmou ESSOX s.r.o. Výška akontácie začína už na 10 %. Príďte, vyberte si svoj vysnívaný dom a my vám na počkanie vybavíme úver za veľmi priaznivých podmienok. Úver vybavujeme on-line, takže ihneď viete, či úver dostanete. Sami si zvolíte výšku akontácie a počet splátok (18-72 mesiacov). Predčasné splatenie úveru je možné po dohode s firmou Essox s.r.o.

Naším prostredníctvom si tiež môžete nechať mobilný dom poistiť. Viac o poistení mobilného domu.

Doklady potrebné pre vybavenie úveru vo výške nad 3 700 €:

1. platný občiansky preukaz

2. druhý doklad totožnosti: cestovný pas, vodičský preukaz, zbrojný preukaz, preukaz zdravotnej poisťovne, platobná karta (MasterCard, Visa, American Express) alebo rodný list

3. zamestnanec: originál potvrdenia o výške príjmu (nie starší ako 1 mesiac), doklad pre overenie adresy (napr. faktúra za nájom, za plyn, elektrinu, telefón, SIPO, posledný výpis z bežného účtu) – nutné zaslať so zmluvou

4. SZČO: živnostenský list, kópia posledného daňového priznania s pečiatkou daňového úradu (vrátane všetkých príloh), doklad pre overenie adresy (napr. faktúra za nájom, za plyn, elektrinu, telefón, SIPO, posledný výpis z bežného účtu) – nutné zaslať so zmluvou

5. dôchodca: doklad pre overenie adresy (napr. faktúra za nájom, za plyn, elektrinu, telefón, SIPO, posledný výpis z bežného účtu) a jeden z týchto dokladov – výmer dôchodku alebo posledný výplatný doklad preukazujúci vyplácanie dôchodku – nutné zaslať so zmluvou

6. materská dovolenka: oznámenie o priznaní dávky štátnej sociálnej podpory – rodičovský príspevok, doklad pre overenie adresy (napr. faktúra za nájom, za plyn, elektrinu, telefón, SIPO, posledný výpis z bežného účtu) – nutné zaslať so zmluvou

7. právnické osoby: kópia výpisu z obchodného registra, kópia posledného daňového priznania s pečiatkou daňového úradu (vrátane všetkých príloh – súvaha, výkaz ziskov a strát atď.), doklad pre overenie adresy (napr. faktúra za nájom, plyn, elektrinu, telefón, posledný výpis z bežného účtu), od výšky úveru 18 000 € je požadovaná zmenka znejúca na rodné číslo konateľa/spoločníka. Zmenka a zmenkové vyhlásenie vám budú pripravené počas individuálneho posúdenia – nutné zaslať so zmluvou.

Další partneři:
Mobilák.cz - mobilní domy, mobilheimy